Archive | September 16, 2016

ጎህ መጽሄት ለንባብ በቃች መስከረም 2009 ዓ.ም

ጎህ መጽሄት በኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ እየተዘጋጀ በየ 3 ወሩ የምትታተም መጽሄት ናት::

ሙሉውን በPDF  ለማንበብ የህንን ይጫኑ goh-final-13-1

goh

Enter a caption

ጎህ መጽሄት ሶስተኛ አመት ቁጥር 13 2009 ዓ.ም