Archives

ለራስህ ስትል ብታርፍ ይሻልሃል !!!

ይህ እውነት የተፃፈው ላንተ ነው ።
ግጭትን ለማብረድ ከመሞከር ይልቅ በተነሳው እሳት ላይ ቤንዚን እየጨመርክ ላለኸው ላንተ ።

እንዲመጣ እየወተወትክ ያለኸው ክፉ ቀን ቢመጣ እንዲህ እንዳሁኑ ፌስቡክ ላይ ተጥዶ መዘብዘብ አይታሰብም ።

ያኔ ያንተ ምኞት ዛሬን በህይወት መክረም ብቻ ይሆናል ።
ያኔ አደለም እንደልብህ ወጥተህ መግባት ይቅርና ሱቅ ደርሶ መመለስ ቅንጦት ሊሆንብህ ይችላል ምክንያቱም እንዲነድ ያቀጣጠልከው እሳት ወላፈን. .. ከቤትህ ወጣ እንዳልክ ሊበላህ ይችላል እሳት ማንንም ስለማይመርጥ ።

ለነገሩ እያቀጣጠልክ ያለኸው እሳት ……. እቤትህም ሆነህ ከሰል አድርጎ ሊያስቀርህ ይችላል ።

ያኔ ሃገሪቱ በትናንሽ ባለጠመንጃ መንግስታት የምትመራ ስለምትሆን እንደልብ የምትተቸው መንግስት አይኖርህም ይህ ነገር አሁን አይገባህም ።፡
ምናልባት ይገባሃል ብዬ የማስበው ፡

በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት በመድሃኒትና በምግብ እጦት ሲያልቁ ያዩ እናቶች ….. ልጆቻቸውን ለማትረፍ ወደ ስደት በሚያደርጉት ጉዞ የአውሬና የሽፍታ ሲሳይ ሆነው ሲቀሩ ፡ ያኔ ይገባሃል ብዬ አስባለሁ ።

አስፓልቶች በታንክ ታርሰው ….. ከተማይቱ በህንፃ ፍርስራሽ ተሞልታ በዘሩ ምክንያት በየቀኑ በየጎዳናው የሞተው ቀባሪ ያጣ አስከሬን ሽታው አገሩን ሲሞላው ያኔ ይገባህ ይሆናል ።

እመነኝ …… ዛሬ ላይ ለተፋሃት እያንዳንዷ ብጥብጥ ቀስቃሽ መልእክትህ መፈጠርህን እስክትረግም ዋጋ ትከፍልባታለህ ። አይንህ እያየ ሚስትህ በሌላ ጎሳ ጎረምሶች ስትደፈር ፡ ያኔ ይገባህ ይሆናል ።

ያ እንዲመጣ የምትፈልገው ቀን ሲመጣ. .. ክልልህ አያድንም ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የላካቸው ሰላም አስከባሪ ወታደሮችም ከመጣብህ መአት አያድኑህም ።

ምናለፋህ ዛሬ እንደዋዛ እያቀጣጠልክ ያለኸው እሳት ለጎረቤት ሃገራትም ይተርፋልና ክልሌ መሸሸጊያዬ ብለህ እንዳታስብ ።
ዛሬ በሃገር ሰላም በድንገት በህዝቦች መካከል የተፈጠሩ ግጭቶችን ላጋጋልክበት አንድ ቀን በቁጭት እና ፀፀት የደም እንባ እያነባህ . በህይወትህ ዋጋ ትከፍልበታለህ ።

አሁን እንጂ የዛኔ ምርጫ የለህም ፡ ስለዚህ ያች እንድትመጣ እየጠራሃት ያለኸው ቀን ሳትመጣ ፡ በዚች በመልካሟ በዛሬዋ ቀን ላይ ሳለህ ምርጫ አለህና አስብበት ።

ለራስህ ስትል ብታርፍ ይሻልሃል !!!