Archives

እሩቅ አይደለም

qoshe 2

Alemayehu Kidanewold

ህይወት እንደቀልድ የሚቀጠፍባት ፣ ይሄም ኑሮ ተብሎ ክዚችም ላይ እድሜ ልክ ጣር ፣ ሰቆቃ፣ ለቅሶና ዋይታ….

ሃይማኖቱን ጾም ጸሎቱን በስርአት ይዘናል ባህልና ወጉን ጠብቀን ያለንን ከኛ በታች ላሉ አካፍለን መቼም አለን ከተባለ” ተከባብረን እያለን ታድያ ይሄ ሁሉ መአት ከየት ነው የሚፈልቀው

ትናንት በሊቢያ በታረዱት ስናለቅስ ከዛም በስደት ያሉ ወገኖቻችን ሲደበደቡ እና ተቀጥቅጠው ሲገደሉ ስናለቅስ በዛ ላይ በረሃብ ህጻናት ሲረግፉ እያየን ስናለቅስ በኦሮምያና በአማራ ክልል ስንቱ ሲረግፍ፥ ደሞዝ እየከፈለው ድንበር ከወራሪ ሃገርንም ከጠላት ጠብቅ የተባለው ወታደር የገዛ ወገኑ ላይ እናት ከነልጅው እንደወጡ ሲያስቀር ፣ ወጣቱን ፣ ምሁሩን፣ ገበሬውን፣ ነጋዴውን፣ተማሪውን ደመ ከልብ ሲያደርግ አረ ለማን ነው አቤት የሚባለው

ስር በሰደደ የአስተዳደር ችግር ሃገር እንደዚህ በሽፍታ መንግስት ስትመራ አለም ወደፊት ስትሄድ እኛ ወደሁዋላ ስንጎተት የኑሮው ውድነት፣ የመብራት የንጹህ ውሃና የስልክ ያለመኖር፣ የጤና ችግር፣ መሰረታዊ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች መጉደል፣ ሙስናው፣ የመሬት ሽያጩ ፣ ዘረኝነቱ እረ ስንቱ ተዘርዝሮ ያልቃል

ይሄ ሁሉ ነገር ግን የሚያበቃበት ጊዜ ቅርብ ይመስለኛ መከራው ሲሞላ ግፉ ሲያንገሸግሽ አንገት መድፋቱ ሲያበቃ ሁሉም በአንድ ላይ ሆ ብሎ ሲነሳ የዛን ሰአት ኢትዮጵያ ታላቁዋን ኢትዮጵያ ትሆናለች::

ትውልድ የሚያፍርባትና የሚያለቅስባት ሃገር ሳትሆን ሁሉም የሚኮራባት በነጻንትና በደስታ የሚኖርባት ቅድስቲቱ ኢትዮጵያ

ትሆናለች::አዎ እመኑኝ እሩቅ አይደለም::