Archives

ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ በወቅታዊ የሃገራችን ጉዳይ ላይ የተሠጠ የአአቋም መግለጫ

ሃገራችን ኢትጵያን ላለፉት 23 አመታት በግፍና  በጭካኔ የሚመራትን የፋሽስት ወያኔ ስርአት ከንጹሃኑ የሃገራችን ህዝቦች ጫንቃ ላይ  ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመጣል ከሚታገሉት ጥቂት ጠንካራ ድርጅቶች አንዱ የሆነው የኢትጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ አንዱ ነው

EPPFG Stamp 2

ድርጅቱ ባሉት ጠንካራ አመራሮች እና አባላቱ እንዲሁም ደጋፊዎቹ በመላው አለም ያላቁዋረጠ በዙ ትግሎችን እያካሄዱ እንደሆነ የታወቀ ሲሆን አሁን ደሞ ይህንኑ ትግሉን የሚያሳይ የአቁዋም መግለጫ  በትናንትናው እለት ጥቅምት 15 / 2007 አውጥቶዋል

ድርጅቱ በመግለጫው ላይ እንደጠቀሰው የኢትዮጵያ የፖለቲካ፧የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙት ሁሉን አቀፍ እና አሳታፊ በሆነ ስር-ነቀል የሽግግር ሂደት መሆኑን በመገንዘብ ይህ አመለካከት ካላቸው ሃይሎች እና ይህን መድረክ እያመቻቹ ካሉ አካላት ጋር በቅርብ ለመስራት እንቅስቃሴ እንደጀመረ አሳውቆዋል።

እንዲሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እና ለተቃዋሚ ቡድኖች በሙሉ 5 ዓመት እየጠበቀ የሚመጣው የወያኔ የማጭበርበሪያ የምርጫ ግርግር 4 ግዜ ህዝብን አጭበርብሮ አልፏል ሥለዚህ የግንቦት 16-2007 ምርጫ በተባበረ ክንድ የወያኔ የመጨረሻ የዕድሜ ዘመኑ ሊሆን ይገባዋል!! በማለት አሳስቦዋል። ሙሉውን መግለጫ ከታች ያለውን PDF በመጫን እንድታነቡ በአክብሮት እንጋብዛለን።

ከኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ዘብ በወቅታዊ የሃገራችን ጉዳይ ላይ የተሠጠ የአአቋም መግለጫ PDF